Менюта

Следват командите от менютата за работа с електронни таблици.

Икона Бележка

За да ползвате командите от менютата, прозорецът с документа, с който желаете да работите, трябва да бъде избран. Също така, за да ползвате командите, свързани с даден обект в документа, обектът трябва да бъде избран.


Икона Внимание

Менютата са контекстночувствителни. Това означава, че са достъпни тези позиции от менютата, които са уместни за текущо изпълняваната задача. Ако курсорът се намира в текст, в менютата са достъпни всички команди, нужни за редактиране на текст. Ако изберете графика в документа, ще видите в менютата всички команди, подходящи за редактиране на графика.


Файл

Тези команди се прилагат върху текущия документ, отварят нов документ или затварят приложението.

Редактиране

Менюто съдържа команди за редактиране съдържанието на текущия документ.

Изглед

Командите от това меню управляват визуализацията на документа.

Вмъкване

Менюто Вмъкване съдържа команди за вмъкване на нови елементи в текущия лист, например изображения, текстови полета, обекти, мултимедия, имена на клетки и много други.

Форматиране

Менюто Форматиране съдържа команди за форматиране на избраните клетки, обекти и съдържанието на клетките в документа.

Лист

Това меню съдържа команди за променяне и управление на лист и елементите му.

Данни

Командите от менюто Данни служат за редактиране на данните в текущия лист. Можете да дефинирате области, да сортирате и филтрирате данните, да изчислявате резултати, да групирате данни и да създавате обобщаващи таблици.

Инструменти

Менюто Инструменти съдържа команди за проверка на правописа, проследяване на обръщенията в листа, търсене на грешки и дефиниране на сценарии.

Прозорец

Съдържа команди за манипулиране и показване на прозорците с документи.

Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!