Години от вида 19xx/20xx

В датите годината често се записва с два знака. Вътрешно LibreOffice обработва годините като четирицифрени, така че при изчисляване на разликата между 01.01.99 до 01.01.01 резултатът правилно ще бъде две години.

Това означава, че ако въведете 01.01.30 или дата с по-голяма година, тя ще бъде приета за 01.01.1930 г. или по-късна дата. Всички по-малки двуцифрени години ще се приемат за години от 21 век (започващи с 20). Например 01.01.20 се превръща в 01.01.2020 г.

Моля, подкрепете ни!