Използване на заместващи знаци във формули

Заместващите знаци са специални знаци, които могат да се използват в низове за търсене, предавани като аргументи към някои функции на Calc. Чрез тях могат също да се задават критерии за търсене в диалога Търсене и замяна. Употребата на заместващи знаци позволява дефинирането на по-сложни параметри за търсене чрез един единствен низ за търсене.

LibreOffice Calc поддържа или заместващи знаци, или регулярни изрази като аргументи, според текущите настройки на приложението. Подразбираната настройка на LibreOffice Calc е за поддръжка на заместващи знаци вместо регулярни изрази.

tip

За да се уверите, че се поддържат заместващи знаци, изберете и проверете дали е избрана настройката Заместващи знаци във формулите. Обърнете внимание, че чрез този диалог можете да превключите към регулярни изрази, като изберете Регулярни изрази във формулите, или да изберете да не се поддържат нито заместващи знаци, нито регулярни изрази.


Поддържат се следните заместващи знаци:

Заместващ знак

Описание

? (въпросителна)

Съвпада с произволен единичен знак. Например низът за търсене „р?д“ съвпада с „ред“ и „род“, но не и с „рейд“ или „бод“.

Обърнете внимание, че няма да съвпадне и с „рд“, понеже на „?“ трябва да отговаря точно един знак. Заместващият знак „?“ не съответства на съвпадение с нулева дължина.

* (звездичка)

Съвпада с произволна поредица от знаци, включително празен низ. Например при подразбираните настройки на LibreOffice низът "*борд" ще съвпадне с „борд“, „билборд“ и „скейтборд“, но не и с „билбордове“.

Ако настройката Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки е изключена в , тогава за "билбордове" ще се отчете съвпадение при низ за търсене "*борд".

~ (тилда)

Потиска специалното значение на въпросителна, звездичка или тилда, която следва непосредствено след нея.

Например низът за търсене "защо~?" съвпада със „защо?“, но не и със „защото“ или „защо~то“.


tip

Заместващите знаци се поддържат в LibreOffice Calc и в Microsoft Excel. Затова, ако е необходима съвместимост между двете приложения, използвайте заместващи знаци вместо регулярни изрази. Обратно, ако не е нужна съвместимост, обмислете използването на регулярни изрази заради по-мощните възможности за търсене.


Поддържани функции в електронни таблици

Заместващите знаци се поддържат от следните функции в електронни таблици:

Примери за заместващи знаци във формули

В следващите примери се смята, че настройките Заместващи знаци във формулите и Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки са отметнати в .

=COUNTIF(A1:A10;"Хи*") преброява колко клетки в диапазона A1:A10 съдържат низове, които започват с "Хи" и продължават с нула или повече знаци.

=SUMIF(A1:A5;"A??";B1:B5) сумира стойностите в B1:B5, чиито съответни стойности в A1:A5 започват с "A", последвано от още точно два знака.

note

Сравненията със запазени знаци не са чувствителни към регистъра, така че "A?" ще съвпадне както с "A1", така и с "a1".


Моля, подкрепете ни!