Вмъкване на външни данни в таблица (заявка от уебстраница)

С помощта на филтърът за импортиране Заявка от уебстраница на (LibreOffice Calc), можете да вмъвате таблици от документ във формат HTML в електронната таблица Calc.

Можете да използвате същия метод, за да вмъквате диапазони, дефинирани по име, от електронна таблица на Calc или Microsoft Excel.

Възможни са следните методи за вмъкване:

Вмъкване чрез диалогов прозорец

  1. Поставете курсора в клетката, където ще се вмъква новото съдържание.

  2. Изберете Лист - Външни връзки. Ще се отвори диалоговият прозорец Външни данни.

  3. Въведете адреса (URL) на документа на HTML или името на електронната таблица. Когато приключите, натиснете Enter. За да отворите диалога за избор на файл, натиснете бутона Преглед.

  4. В голямото списъчно поле на диалога, изберете имената на областите или таблиците, които искате да вмъкнете.

  5. Можете също така да определите, че областите и таблиците се обновяват на всеки n секунди.

Импортиращият филтър създава в движение имената на областите от клетки. Форматирането се запазва до колкото е възможно, но филтърът умишлено не зарежда каквито и да е изображения.

Вмъкване чрез навигатора

  1. Отворете два документа: електронната таблица на LibreOffice Calc, в която ще бъдат вмъквани външните данни (документ – цел) и документа, от който се получават външните данни (документ – източник).

  2. В документа – цел отворете Навигатора.

  3. В долното комбинирано поле на навигатора изберете документа източник. Навигаторът показва имената на диапазони и диапазоните за база от данни или таблиците в документа източник.

  4. В Навигатора изберете за режим при плъзгане Вмъкване като връзка Икона.

  5. Плъзнете желаните външни данни от Навигатора в документа – цел.

Ако сте заредили документ на HTML с филтъра Заявка от уебстраница като документ източник, ще намерите таблиците в навигатора, наименувани като „HTML_table1“ и т.н., а също така две допълнително създадени имена на диапазони:

Редактиране на външни данни

Моля, подкрепете ни!