Наименуване на клетки

Позволени имена

Имената в Calc могат да съдържат букви, цифри и знака долна черта. Имената трябва да започват с буква или долна черта.

Позволени специални знаци:

Имената не трябва да са съвпадат с адреси на клетки. Например, името А1 е невалидно, защото представлява адреса на най-горната лява клетка.

Имената не трябва да започват с буква C или R, последвана от число; единична буква C или R също не се допуска като име. Вижте функцията ADDRESS за повече информация.

Имената за диапазони от клетки не трябва да съдържат интервали. Интервалите са разрешени само в имена за листове или документи.

Наименуване на клетки и формули

Добър начин за създаване на разбираеми формули е наименуването на клетки и области от клетки. Например, можете да дадете на областта A1:B2 името Начало. Можете да напишете формула като „=SUM(Начало)“. Дори след вмъкване или изтриване на редове или колони LibreOffice ще определя правилно областите, които са посочени по име. Имената на областите не трябва да съдържат интервали.

Например, много по-разбираемо е да прочетете формулата за крайната цена, ако сте написали „= цена * ддс“ вместо „= A5 * B12“. В този случай трябва да назовете клетката A5 „цена“, а клетката B12 – „ддс“.

Използвайте диалога Дефиниране на имена за да определите имената за формулите или частите от формули, които са ви нужни често. За да определите имена на области,

  1. Изберете клетка или диапазон от клетки, после изберете Лист - Наименувани диапазони и изрази - Дефиниране. Появава се диалогът Дефиниране на имена.

  2. Въведете име за избраната област в полето Име. Натиснете Добавяне. Новозададеното име се появява в списъка отдолу. Натиснете OK, за да затворите диалога.

Можете също да наименувате и други области в този диалог, като въвеждате име в полето и след това избирате съответните клетки.

Ако въвеждате име на формула, след въвеждането на първите няколко знака ще се появи съвет с цялото име на формулата.

Моля, подкрепете ни!