Валидност на съдържанието на клетка

За всяка клетка можете да дефинирате валидни стойности. Невалидните стойности ще бъдат отхвърляни при въвеждането им в клетката.

Икона Внимание

Правилото за валидиране е активно само при въвеждане на нови стойности. Ако невалидната стойност е била въведена в клетката, или ако вмъкването се осъществява с копиране и поставяне или теглене и пускане, правилото за валидиране няма ефект.


Икона Бележка

Може да се използва менюто Инструменти - Детектив командата Отбелязване на невалидните данни по всяко време, за да се покажат клетките съдържащи невалидни стойности.


Проверка за валидност на съдържанието на клетки

  1. Изберете клетките, върху които искате да приложите ново правило за валидност.

  2. Изберете Данни - Валидност.

  3. В подпрозореца Критерий въведете условието за новите стойности, въвеждани в клетката.

  4. Изберете възможност в полето Разрешени.

  5. Ако изберете „Цели числа“, няма да са позволени стойности като „12,5“. Избирайки „Дата“, разрешавате въвеждането на дата както в локалния формат за дата, така и чрез числово представяне. По подобен начин условието „Час“ позволява стойности както от вида „12:00“ така и в числово представяне. Условието „Дължина на текста“ позволява на клетките да съдържат само текст.

    Изберете „Списък“, за да въведете списък на валидните елементи.

  6. Изберете следващото условие под Данни. Според избора ви ще получите достъп до различни допълнителни настройки.

След като сте задали условията за валидност на клетката, можета да използвате останалите два раздела, за да създадете прозорци със съобщения:

За да се показва съобщението за грешка, отметнете Съобщение за грешка при въведена невалидна стойност.

Икона Бележка

След като промените действието за клетка в страницата Предупреждение за грешка и затворите диалоговия прозорец с OK, трябва да изберете друга клетка, преди промените да влязат в сила.


Моля, подкрепете ни!