Потребителски функции

Можете да използвате потребителски функции в LibreOffice Calc по следните начини:

Дефиниране на функция с LibreOffice Basic

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Редактиране на макроси.

 2. Ще се покаже средата за програмиране на Basic.

 3. В прозореца „Каталог на обектите“ щракнете двукратно върху модула, в който искате да се съхранява макросът.

 4. Въведете кода на функцията. В този пример дефинираме функция VOL(a; b; c), която изчислява обема на правоъгълен паралелепипед с дължини на ръбовете a, b и c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Копиране на функция в документ

В стъпка 2 от "Дефиниране на функция с LibreOffice Basic", в диалога Макрос щракнахте върху Редактиране. По подразбиране в полето Макрос от е избран модулът Моите макроси - Standard - Module1. Библиотеката Standard се намира локално във вашата потребителска директория.

Ако искате да копирате потребителска функция в документ на Calc:

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Организиране на макроси - Basic.

 2. В полето Макрос от изберете Моите макроси - Standard - Module1 и натиснете Редактиране.

 3. В развойната среда на Basic изберете изходния код на вашата потребителска функция и го копирайте в клипборда.

 4. Затворете прозореца на Basic.

 5. Изберете Инструменти - Макроси - Организиране на макроси - Basic.

 6. В полето Макрос от изберете (Име на документа на Calc) - Standard - Module1. Натиснете Редактиране.

 7. Поставете съдържанието на клипборда в развойната среда на Basic за документа.

Използване на потребителска функция в LibreOffice Calc

След като дефинирате функцията VOL(a; b; c) в развойната среда на Basic, можете да я прилагате по същия начин като вградените функции на LibreOffice Calc.

 1. Отворете документ на Calc и въведете числа за параметрите a, b и c на функцията в клетките A1, B1 и C1.

 2. Поставете курсора в друга клетка и въведете следното:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Функцията ще бъде изчислена и ще видите резултата в избраната клетка.

Моля, подкрепете ни!