Писане на многоредов текст

Натискането на +Enter вмъква ръчен знак за нов ред. Тази комбинация работи както директно в клетката, така и в реда за въвеждане. Входният ред може да бъде разгънат на няколко реда чрез бутона със стрелка надолу отдясно.

Ако искате текстът да се пренася на нов ред автоматично при достигане до десния кант на клетката, направете следното:

  1. Изберете клетките, където искате текстът да се пренася автоматично.

  2. Във Форматиране - Клетки - Подравняване отметнете полето Автоматично пренасяне на текста и натиснете OK.

note

За автоматично пренасяне в XLS файлове желаните редове трябва да бъдат настроени на „Оптимална височина“.


Моля, подкрепете ни!