Сливане и разделяне на клетки

Можете да изберете диапазон от клетки и да ги обедините в една. Също така можете да вземете обединена преди това клетка и да я разделите обратно на отделни клетки.

note

Когато копирате клетки в област, която съдържа слети клетки, последните първо се разделят, след което се поставят копираните клетки. Ако копираните клетки са слети, те запазват това си състояние.


Сливане на клетки

warning

Обединяването на клетки може да доведе до грешки при изчисляване на формулите в таблицата.


За достъп до тази команда...

Щракнете и плъзнете, за да изберете клетките за обединяване, после направете едно от следните неща:

В лентата „Форматиране“ щракнете върху:

Икона за сливане на клетки

Сливане на клетки

…или щракнете с десния бутон върху селекцията, за да отворите контекстното меню, и изберете Сливане на клетки.
Ако вместо това се вижда Разделяне на слети клетки, значи селекцията съдържа слети клетки и не може да бъде обединявана по-нататък.

…или в страничната лента Свойства отметнете полето Сливане на клетки.

…или изберете Форматиране - Сливане и разделяне на клетки - Сливане на клетки.

…или изберете Форматиране - Сливане и разделяне на клетки - Сливане и центриране на клетките.

Клетките ще бъдат слети и съдържанието им ще бъде центрирано в обединената клетка.


Клетките не мога да се сливат повторно, без първо да се разделят.

note

Сливането на селекция от клетки, която частично включва вече обединени клетки, обикновено е възможно чрез Разделяне на слети клетки, последвано от Сливане на клетки, без да се променя началната селекция. Резултатът до голяма степен зависи от предишните ви избори при сливане на клетки, направени чрез описаните по-долу настройки в диалога Сливане на клетки.


Не се поддържа множествена селекция, тоест селекцията трябва да бъде правоъгълна.

Обединената клетка получава името и съдържанието на първата клетка от селекцията.

Ако повече от една от обединяваните клетки има съдържание, се отваря диалоговият прозорец Сливане на клетки.

Настройки в диалога „Сливане на клетки“

Налице са три възможности:

Разделяне на слети клетки

За достъп до тази команда...

Изберете клетките, които да бъдат разделени, или селекция, която включва тези клетки, след което направете едно от следните неща:

В лентата „Форматиране“ щракнете върху:

Икона за премахване сливането на клетки

…или щракнете с десния бутон върху селекцията, за да отворите контекстното меню, и изберете Разделяне на слети клетки.
Ако вместо това се вижда Сливане на клетки, значи селекцията не съдържа слети клетки.

…или в страничната лента Свойства премахнете отметката от полето Сливане на клетки.

…или изберете Форматиране - Сливане и разделяне на клетки - Разделяне на слети клетки.

…или превключете Форматиране - Сливане и разделяне на клетки - Сливане и центриране на клетките.


Моля, подкрепете ни!