Работа с инструмента за междинни суми

Calc предлага инструмента за междинни суми като по-разширена алтернатива на функцията SUBTOTAL. За разлика от SUBTOTAL, която работи само с един масив, инструментът за междинни суми може да създава междинни резултати за до три масива, подредени в надписани колони. Освен това той групира междинните резултати по категория и ги сортира автоматично, елиминирайки нуждата да се прилагат автофилтри и да се филтрират категориите ръчно.

За достъп до тази команда...

Изберете Данни - Междинни суми.


Работа с инструмента за междинни суми

За да вмъкнете междинни суми в работен лист:

  1. Изберете диапазона от клетки за междинните суми, които искате да се изчислят, като не забравяйте да включите надписите със заглавия на колони. Може също да щракнете в единична клетка от данните, за да оставите Calc автоматично да разпознае диапазона.

  2. Изберете Данни - Междинни суми, за да отворите диалоговия прозорец „Междинни суми“.

  3. В падащия списък Групиране по на страницата 1ва група изберете колона по етикета ѝ. Данните в диапазона от клетки от стъпка 1 ще бъдат групирани и сортирани по съответстващите стойности в тази колона.

  4. В списъка Междинни резултати за на страницата 1ва група изберете колоната със стойностите, за които да се изчислят междинни суми. Ако после промените стойностите в тази колона, Calc автоматично ще преизчисли междинните резултати.

  5. В списъка Функция на страницата 1ва група изберете функция, която да бъде използвана за изчисляване на междинните резултати за колоната от стъпка 4.

  6. Повторете стъпки 4 и 5, за да зададете междинни суми за други колони в страницата 1ва група.

  7. Можете да зададете още две категории междинни резултати, като използвате страниците 2ра група и 3та група и повторите стъпки от 3 до 6. Ако не искате да добавяте повече групи, оставете полетата „Групиране по“ на останалите страници със стойност „-няма-“.

  8. Щракнете върху OK. Calc ще добави към диапазона от клетки редове с междинни и крайни суми.

Структура за междинни суми

Когато използвате инструмента за междинни суми, Calc показва дървовидна структура вляво от колоната с номера на редове. Тя представя йерархичната структура на междинните суми и може да се използва за скриване и показване на различните нива в йерархията чрез номерираните индикатори на колони над дървото или индикаторите на групи, отбелязани със знаците плюс (+) и минус (-).

Тази функционалност е полезна, ако междинните резултати са много, тъй като можете просто да скриете подробностите от ниско ниво, например отделните записи, за да получите обобщена представа за данните си.

За да изключите структурата, изберете Данни - Групиране и план - Премахване на плана. За да я върнете, изберете Данни - Групиране и план - Автоплан.

Моля, подкрепете ни!