Прилагане на разширени филтри

  1. Копирайте заглавията на колони от областите, които трябва да бъдат филтрирани, в празна област от листа, след което въведете критериите за филтриране в ред под заглавията. Хоризонтално подредените в един ред данни винаги се свързват с логическо „И“, а вертикално подредените в колони данни – с логическо „ИЛИ“.

  2. След като създадете матрицата за филтриране, изберете областите от листа, които да бъдат филтрирани. Отворете диалоговия прозорец Разширен филтър с командата Данни - Още филтри - Разширен филтър и посочете условията за филтриране.

  3. След това натиснете OK и ще видите, че са останали видими само тези редове от оригиналния лист, които отговарят на критериите за търсене. Всички други редове временно са скрити и могат да бъдат показани отново с командата Форматиране - Редове - Показване.

Пример

Заредете електронна таблица с голям брой записи. Ние сме използвали фиктивен документ Обороти, но вие можете да използвате произволен документ. Документът е оформен по следния начин:

A

B

C

D

E

1

Месец

Стандартна

Бизнес

Луксозна

Комплексна

2

Януари

125600

200500

240000

170000

3

Февруари

160000

180300

362000

220000

4

Март

170000

и т.н.


Копирайте ред 1 със заглавията на редовете (имената на полетата) например в ред 20. Въведете условията на филтъра, които са свързани с „ИЛИ“, в редовете 21, 22 и т.н.

A

B

C

D

E

20

Месец

Стандартна

Бизнес

Луксозна

Комплексна

21

Януари

22

<160000


Указва, че ще се показват само редовете, които съдържат стойност Януари в колоната Месец ИЛИ стойност, по-малка от 160000, в колоната Стандартна.

Изберете Данни - Още филтри - Разширен филтър, после изберете областта A20:E22. След като натиснете OK, ще се виждат само филтрираните редове, а останалите ще бъдат скрити.

Моля, подкрепете ни!