Прилагане на списъци за сортиране

Списъците за сортиране позволяват да въведете част от информацията в клетка, след което с плъзгане да запълните последователен списък от елементи.

Например, въведете текста "Яну" или "Януари" в празна клетка. Изберете клетката и хванете с мишката квадратчето в долния десен ъгъл на клетката. След това изтеглете избраната клетка няколко клетки надясно или надолу. Когато отпуснете бутона на мишката, отбелязаните клетки ще бъдат запълнени с имената на месеците.

Задръжте , ако не желаете да запълвате клетките с различни стойности.

Предварително зададените поредици се намират в - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране. Можете също така да създавате ваши собствени списъци от текстови низове, отговарящи на нуждите ви, например списък на регионалните офиси на вашата компания. Когато използвате информацията в този списък (например в антетка) просто въведете първия елемент от списъка и разширете въвеждането, като плъзнете с мишката.

Моля, подкрепете ни!