Работа със сценарии

Сценариите на LibreOffice Calc представляват набори от стойности на клетки, които могат да се използват във вашите изчисления. На всеки сценарий в листа се приписва име. Задайте няколко сценария в един и същ лист, всеки – с различни стойности в клетките. След това можете бързо да превключвате между наборите от стойности в клетки чрез имената им и да виждате резултатите незабавно. Сценариите са средство за отговаряне на въпроси от вида „какво, ако“.

Създаване на ваши собствени сценарии

За да създадете сценарий, изберете всички клетки, чрез които са зададени данните му.

  1. Изберете клетките със стойностите, които ще се променят между сценариите. За да изберете няколко клетки, задръжте клавиша , докато щраквате върху всяка от тях.

  2. Изберете Инструменти - Сценарии. Ще се появи диалоговият прозорец Създаване на сценарий.

  3. Въведете име за новия сценарий и оставете другите полета без промяна с подразбираните им стойности. Затворете диалоговия прозорец с OK. Новият ви сценарий ще бъде активиран автоматично.

Работа със сценарии

Сценариите могат да се избират в навигатора:

  1. Отворете навигатора с иконата Навигатор Икона Навигатор в лентата Стандартни.

  2. Щракнете върху иконата Сценарии Икона Сценарии в навигатора.

В навигатора виждате зададените сценарии заедно с коментарите, въведени при създаването им.

Икона Бележка

Ако искате да видите кои стойности в сценария влияят върху други стойности, изберете Инструменти - Детектив - Зависими клетки. Ще видите стрелки към клетките, които пряко зависят от текущата.


Моля, подкрепете ни!