Използване на закръглени числа

В LibreOffice Calc, всички дробни числа се показват закръглени до втория десетичен знак.

За да промените това за избрани клетки

  1. Изберете всички клетки, които искате да промените.

  2. Отворете Форматиране - Клетки и изберете раздела Числа.

  3. В полето Категория изберете Число. Под Настройки променете броя в полето Десетични позиции и натиснете OK.

За постоянна промяна на закръглянето навсякъде

  1. Изберете - LibreOffice Calc.

  2. Отворете страницата Изчисляване. Променете числото в Десетични позиции и натиснете OK.

За да изчислявате със закръглените числа вместо с точните стойности

  1. Изберете - LibreOffice Calc.

  2. Отворете страницата Изчисляване. Отметнете полето Точност като на екрана и натиснете OK, за да затворите диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!