Преименуване на листи

Задаването на имена на листовете е важно за изготвяне на четливи и разбираеми електронни таблици.

tip

Името на листа е независимо от името на документа. Второто се въвежда, когато записвате документа като файл за първи път.


За да преименувате лист в документа:

  1. Щракнете двукратно върху етикета на листа или отворете контекстното меню и изберете Преименуване на лист. Ще се покаже диалогов прозорец, в който можете да въведете ново име.

  2. Въведете новото име на лист и натиснете OK.

  3. Друг начин е да задържите натиснат клавиша , да щракнете върху някое име на лист и да въведете директно ново име.

note

Документът може да съдържа до 10 000 отделни листа, които трябва да имат различни имена.


Ограничения при наименуване на листове

Имената на листове могат да съдържат почти всякакви знаци. Има и някои ограничения, например следните знаци не са допустими в име на лист:

Единичната кавичка е U+0027 в Уникод и е известна още като апостроф. Други знаци, подобни на апостроф, се допускат, например и .

Използване на подразбиран префикс за имена на листове

Можете да зададете префикс за имената на новите листове, които създавате. Изберете - LibreOffice Calc - Подразбирани настройки и въведете префикса за името в Префикс на име за нов лист.

Обръщения към имена на листове със специални знаци

В обръщения към клетки името на листа трябва да е оградено с единични кавички ', когато съдържа други знаци освен цифри, букви и долни черти. Единичните кавички в име трябва да се екранират чрез дублирането им (две единични кавички).

Да предположим, че искате да посочите клетката A1 в лист с име This year's sheet („Листът за тази година“).

Обръщението трябва да се огради в единични кавички, а единичната кавичка вътре в него трябва да се удвои: 'This year''s sheet'.A1

Моля, подкрепете ни!