Премахване на дублирани стойности

Нека имаме единична колона със стойности, някои от които се повтарят. За да премахнете дублираните стойности и да получите само уникалните записи в колоната:

  1. Изберете диапазона със стойности, от който трябва да се премахнат дубликатите. Стойностите трябва да са подредени в една колона.

  2. Изберете Данни - Още филтри - Стандартен филтър. Ще се отвори диалогът Стандартен филтър.

  3. Уверете се, че в Име на поле е избрана колоната, която съдържа стойностите. Ако е избрана само една колона, това поле ще бъде попълнено автоматично.

  4. В Условие изберете настройката = (знак равно), която се подразбира.

  5. В Стойност изберете настройката Не празни.

  6. Щракнете върху Настройки и отметнете Без дубликати. Ако първата стойност е заглавието на колоната, отметнете Диапазонът съдържа заглавия на колони.

  7. Отметнете Копиране на резултата и във входното поле отдолу задайте адрес на клетка, където да се поставят уникалните записи.

  8. Щракнете върху OK. Уникалните стойности от диапазона ще бъдат поставени с начало избраната в предишната стъпка клетка.

note

Настройката Без дубликати е чувствителна към регистъра. Това означава, че стойностите „А“ и „а“ се смятат за две отделни уникални стойности.


Моля, подкрепете ни!