Задаване на области за печат в лист

Можете да определите коя област от клетки в електронната таблица да се отпечатва.

Клетките от листа, които не са част от определената област за печат, няма да се отпечатват или експортират. Листите извън дефинираната област за печат няма да се отпечатват и няма да се експортират във формат PDF, освен ако документът е във файлов формат Excel.

Икона Бележка

За файловете, отворени във формат на Excel, се отпечатват всички листи, за които не е зададена област за печат. Същото поведение се запазва и при експортиране на електронни таблици от формата на Excel към PDF файл.


За да определите област за печат

 1. Изберете клетките, които искате да се отпечатат.

 2. Изберете Форматиране - Области за печат - Дефиниране.

За да прибавите клетки към област за печат

 1. Изберете клетките, които искате да прибавите към съществуваща област за печат.

 2. Изберете Форматиране - Област за печат - Добавяне.

За да изтриете област за печат

Редактиране на области за печат в изгледа Разделители на страници

В изгледа Разделители на страници областите за печат и областите на страници са очертани със синя линия и съдържат центриран номер на страница в сиво. Областите, които няма да се отпечатват, имат сив фон.

За да дефинирате нова област на страница, плъзнете някой от кантовете й на ново място. Когато дефинирате нова област на страница, автоматичният разделител се замества с ръчен.

За да видите и редактирате областите за печат

 1. Изберете Изглед - Разделители на страници.

  Икона Съвет

  За да промените подразбирания мащаб на изгледа Разделители на страници, щракнете двукратно върху процентната стойност в Лентата за състояние и изберете нов мащаб.


 2. Редактирайте областта за печат.

  За да промените размера на областта за печат, плъзнете рамката на областта до новото място.

  Икона Бележка

  За да изтриете ръчен разделител на страница, който се съдържа в областта за печат, плъзнете рамката на разделителя извън областта за печат.


  За да изтриете област за печат, плъзнете някой от кантовете на областта върху срещуположния й кант.

 3. За да излезете от изгледа Разделители на страници, изберете Изглед - Обикновен.

Моля, подкрепете ни!