Отпечатване на редове или колони на всяка страница

Ако имате лист, който е прекалено голям и ще се отпечата на няколко страници, можете да зададете повторение на редове или колони на всяка отпечатвана страница.

Като например, ако искате да отпечатате горните два реда от листа и първата колона (A) на всички страници, направете следното:

 1. Изберете Форматиране - Области за печат - Редактиране. Появява се диалогът Редактиране на областите за печат.

 2. Щракнете върху иконата в десния край на областта Редове за повтаряне.

  Диалогът се свива, за да можете да видите повече от листа.

 3. Изберете първите два реда, например като щракнете върху клетката А1 и плъзнете до А2.

  В свития диалог ще видите $1:$2. Редовете 1 и 2 са тези, които ще се повтарят.

 4. Щракнете върху иконата в десния край на областта Редове за повтаряне. Диалогът се разширява отново.

 5. Ако искате и колоната А да се повтаря, щракнете върху иконата в десния край на областта Колони за повтаряне.

 6. Щранете в колоната А (не върху заглавието на колоната).

 7. Отново щракнете върху иконата в десния край на областта Колони за повтаряне.

note

Повтарящите се редове са редове от листа. Независимо от тях можете да зададете горен и долен колонтитул, които да се отпечатват на всяка печатна страница, във Форматиране - Стил на страница.


Моля, подкрепете ни!