Изтриване на обобщена диаграма

За да изтриете обобщена диаграма, изберете я и натиснете Del.

Икона Бележка

Когато изтривате обобщена диаграма, свързаната обобщена таблица не се променя.


Икона Внимание

Ако изтриете обобщена таблица, свързана с обобщена диаграма, последната също се изтрива. Отваря се диалогов прозорец, в който да потвърдите изтриването.


Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!