Създаване на обобщени диаграми

За да създадете обобщена диаграма, направете следното:

  1. Щракнете в обобщената таблица, която искате да представите в диаграмата.

  2. Изберете Вмъкване - Диаграма или щракнете върху иконата „Вмъкване на диаграма“ иконата Вмъкване на диаграма в главната лента с инструменти.

LibreOffice Calc автоматично открива обобщената таблица и отваря помощника за обобщена диаграма.

  1. В помощника изберете Тип диаграма за данните.

Икона Бележка

Страниците за диапазон от данни и серии от данни в помощника са недостъпни. Те се управляват от обобщената таблица.


  1. В помощника изберете Елементи на диаграмата за обобщената диаграма.

  2. Щракнете върху OK, за да затворите помощника и да създадете обобщената диаграма.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!