Обобщена диаграма

Обобщена диаграма е диаграма с диапазон от данни и серии от данни от обобщена таблица.

За разлика от статично оразмерените таблици, в които броят редове и колони е постоянен, обобщените таблици могат да имат променлив размер, който зависи от настройките им и съдържанието на източника им на данни.

Обобщените диаграми следят промените в данните, предоставяни от обобщена таблица, и приспособяват по съответен начин сериите и диапазона от данни.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!