Вмъкване и редактиране на коментари

Можете да припишете коментар на всяка клетка, като изберете Вмъкване - Коментар. Коментарът се отбелязва в клетката с червено квадратче – индикатор за коментар.

За да покажете помощна подсказка за избрана клетка, използвайте Данни - Валидност - Помощ при въвеждане.

Моля, подкрепете ни!