Едновременна работа с няколко листа

Избиране на няколко листа

Етикетът на текущия лист винаги се показва в бяло пред етикетите на останалите. Другите етикети на листи са сиви, когато не са избрани. Ако желаете да изберете няколко листа, щракнете върху етикетите им със задържан .

Можете да използвате Shift++Page Up или Page Down, за да изберете множество листи чрез клавиатурата.

Отмяна на избор

За да отмените избирането на лист, щракнете отново върху етикета му, задържайки клавиша . Не можете да премахнете избора от листа, който се вижда в момента.

Изчисления, включващи няколко листа

Можете да цитирате диапазон от листове във формула, като зададете първия и последния лист, например =SUM(Лист1.A1:Лист3.A1) сумира всички клетки A1 в листовете от Лист1 до Лист3.

Моля, подкрепете ни!