Придвижване между листовете

По подразбиране LibreOffice показва във всяка нова електронна таблица три листа, от „Лист1“ до „Лист3“. Можете да превключвате между листите чрез етикетите им в долния край на екрана.

Листи

Икона

Използвайте бутоните за навигация, за да видите всички листи, принадлежащи на вашия документ. Щракването върху най-левия или най-десния бутон показва съответно първия или последния етикет на лист. Средните бутони разрешават на потребителя да превърта напред или назад между всички етикети. За да видите самия лист, щракнете върху етикета му.

Моля, подкрепете ни!