Преминаване между разделите с листове

По подразбиране LibreOffice показва един лист „Лист1“ във всеки нов документ електронна таблица. Можете да добавяте листове с бутона (+) в долния край на екрана и да превключвате между тях чрез етикетите на разделите им.

note

Ако етикетите на листовете не се виждат, изберете - LibreOffice Calc - Изглед - Етикети на листове, за да се покажат в долния край на екрана.


Листи

Бутони за навигация между листовете

Навигационните бутони са активни, когато броят листове в документа е по-голям от броя листове, показани в лентата за навигация.

Използвайте бутоните за навигация, за да видите всички листи, принадлежащи на вашия документ. Щракването върху най-левия или най-десния бутон показва съответно първия или последния етикет на лист. Средните бутони разрешават на потребителя да превърта напред или назад между всички етикети. За да видите самия лист, щракнете върху етикета му.

Икона за нов лист

Щракване с левия бутон: добавя нов празен лист вдясно от текущия.

Щракване с десния бутон: отваря подменю с всички листове, които не са отбелязани като скрити. Щракнете върху име на лист, за да преминете към листа. Скритите листове не са изброени в подменюто.

Моля, подкрепете ни!