Въвеждане на матрични формули

Следва пример за въвеждането на матрична формула, без да навлизаме в подробности относно функциите за матрици.

Да предположим, че сте въвели по 10 числа в колоните A и B (A1:A10 и B1:B10) и искате да изчислите сбора на всеки ред в колоната C.

  1. С мишката изберете диапазона C1:C10, в който трябва да се покажат резултатите.

  2. Натиснете F2 или щракнете в реда за въвеждане върху лентата за формули.

  3. Въведете знак за равенство (=).

  4. Изберете областта A1:A10, която съдържа първите стойности за сумиращата формула.

  5. Натиснете клавиша „+“ от цифровия блок на клавиатурата.

  6. Изберете числата във втората колона, в клетките B1:B10.

  7. Завършете въвеждането с клавишната комбинация за матрица: Shift++Enter.

Областта с матрицата автоматично се защитава срещу промени, например изтриване на редове и колони. Възможно е обаче да се редактира форматирането, например фонът на клетките.

Моля, подкрепете ни!