Избиране на множество клетки

Избиране на правоъгълна област

С натиснат бутон на мишката плъзнете показалеца й от единия ъгъл на областта до диагонално противоположния ъгъл.

Избиране на единична клетка

Направете едно от следните неща:

Избиране на различни разпръснати клетки

Направете едно от следните неща:

Режими на маркиране

Щракнете в полето с означение СТД / РАЗШ / ДОБ от лентата на състоянието, за да превключите режима на маркиране:

Съдържание на полето

Ефект от щракването с мишката

СТД

Щракването с мишката избира клетката, която сте щракнали. Размаркира всички маркирани клетки.

РАЗШ

Щракването с мишката маркира правоъгълна област от текущата клетка до клетката, в която сте щракнали. Можете също да щракнете върху клетка с Shift.

ДОБ

Щракването с мишката в клетка я добавя към маркираните до момента клетки. Щракването в маркирана клетка я размаркира. Същото можете да постигнете, като щраквате върху клетките с .


Моля, подкрепете ни!