Фиксиране на редове или колони като антетки

Ако имате дълги редове или колони с данни, които излизат извън видимата област на листа, можете да фиксирате няколко реда или колони, за да ги виждате, докато превъртате останалите данни.

  1. Изберете първия ред или колона съответно под или вдясно от тези, които искате да фиксирате. Всички редове над селекцията и всички колони вляво от нея ще бъдат фиксирани.

    За да фиксирате едновременно по хоризонтала и по вертикала, изберете клетката, която е под реда и отдясно на колоната, които искате да фиксирате.

  2. Изберете Изглед - Фиксиране на редове и колони.

    За премахване на фиксирането изберете отново Изглед - Фиксиране на редове и колони.

Икона Бележка

Ако искате да можете да превъртате зададената област, използвайте командата Изглед - Разделяне на прозореца.


Икона Бележка

Ако искате да отпечатате определен ред на всички страници на документа, използвайте Форматиране - Области за печат - Редактиране.


Моля, подкрепете ни!