Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice Calc)

Вижте също списъците с клавишни комбинации за LibreOffice Calc и за целия пакет LibreOffice.

Икона Бележка

Някои от клавишните комбинации може да са вече заети от работния плот. Тези комбинации не са достъпни за LibreOffice. Опитайте да зададете други клавиши или за LibreOffice, в Инструменти - Персонализиране - Клавиатура, или за работния плот на системата.


Режим на избиране на клетки

Икона

В текстово поле, съдържащо бутон за минимизиране на диалоговия прозорец, натиснете F2, за да включите режима на избиране на клетки. Изберете желаните клетки, след което отново натиснете F2, за да върнете диалоговия прозорец на екрана.

В режим на избиране на клетки можете да избирате клетки и чрез обикновените клавиши за навигация.

Управление на плана

Можете да използвате клавиатурата в План:

Избиране на рисуван обект или графика

  1. Изберете Изглед - Ленти с инструменти - Рисунка, за да отворите лентата Рисунка.

  2. Натиснете F6, докато е избрана лентата Рисунка.

  3. Ако стрелката за избор е активна, натиснете +Enter. Така ще изберете първия рисуван обект или графика в листа.

  4. С +F6 можете да върнете фокуса обратно към документа.

    Сега можете да използвате клавиша Tab, за да изберете следващия рисуван обект или графика и Shift+Tab, за да се върнете към предходния.

Моля, подкрепете ни!