Въвеждане на числа с водещи нули

Има няколко начина да въведете цяло число, започващо с нула:

Ако искате да приложите числов формат върху колона от числа в текстов формат (например, текстът "000123" да стане числото "123"), направете следното:

  1. Изберете колоната с числата в текстов формат. Променете формата на клетките в тази колона на "Число".

  2. Изберете Редактиране - Търсене и замяна

  3. В полето Търсене въведете ^[0-9]

  4. В полето Замяна въведете &

  5. Отбележете Регулярни изрази

  6. Отметнете Само в текущата селекция.

  7. Натиснете Замяна - всички

Моля, подкрепете ни!