Записване и отваряне на листове във формат HTML

Записване на листове във формат HTML

LibreOffice Calc записва всички листове на документа на Calc заедно в един общ документ на HTML. В началото на HTML документа се добавят автоматично заглавие и списък с хипервръзки към отделните листове.

Числата се показват както се изписват. В допълнение, в етикета <SDVAL> на HTML, се записва точният вътрешен номер на стойността, така че при отваряне на документа във формат HTML с LibreOffice вие знаете, че използвате точната стойност.

  1. За да запишете текущия документ на Calc като HTML, изберете Файл - Записване като.

  2. В списъчното поле Тип на документ, в областта с други филтри на LibreOffice Calc, изберете "Документ на HTML (LibreOffice Calc)".

  3. Въведете Име на файл и натиснете Записване.

Отваряне на листове във формат HTML

LibreOffice разполага с няколко филтъра за отваряне на файлове във формат HTML, които можете да изберете от Файл - Отваряне в списъчното поле Тип на файл:

Моля, подкрепете ни!