Прилагане на функцията „Удовлетворяване на условие“

С помощта на механизма за удовлетворяване на условие можете да изчислите стойност, която, използвана като част от формула, води до желан от вас резултат. По този начин дефинирате формулата чрез няколко постоянни стойности, една променлива стойност и резултата от формулата.

Пример за удовлетворяване на условие

За да изчислите годишната лихва (I), създайте таблица със стойностите за капитала (C), броя години (n) и лихвения процент (i). Формулата е:

I = C * n * i

Да предположим, че лихвата i от 7,5% и броят години n (1) ще останат константи. Искате обаче да знаете с колко трябва да се промени първоначалното вложение C, за да се постигне определена възвръщаемост I. За този пример ще изчислим какъв капитал C е необходим, ако желаете годишна възвръщаемост от 15 000 лв.

Въведете в отделни клетки всички стойности – начално вложение C (произволна стойност, например 100 000 лв.), брой години n (1) и лихвен процент i (7,5%). Въведете формулата за изчисляване на лихвата I в друга клетка. Вместо C, n и i използвайте обръщение към клетката със съответната стойност.

  1. Поставете курсора в клетката с лихвата I и изберете Инструменти - Удовлетворяване на условие. Ще се появи диалоговият прозорец Удовлетворяване на условие.

  2. Правилната клетка вече е въведена в полето Клетка с формула.

  3. Поставете курсора в полето Променлива клетка. Щракнете в клетката от листа, съдържаща стойността, която да бъде променяна – в примера това е клетката със стойността на началния капитал C.

  4. Въведете очаквания резултат на формулата в текстовото поле Целева стойност. В този пример стойността е 15 000. Щракнете върху OK.

  5. Ще се покаже диалогов прозорец, който ще ви осведоми, че удовлетворяването на условието е било успешно. Натиснете Да, така че резултатът да бъде въведен в променливата клетка.

Моля, подкрепете ни!