Въвеждане на дроби

Можете да въвеждате дробни числа в клетка и да ги използвате за изчисления:

Ако въведете „0 1/2“, автокоригирането заменя трите знака 1, / и 2 с единствен знак. Същото става и при 1/4 и 3/4. Това заместване е дефинирано в раздела Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция - Настройки.

Ако искате да виждате дроби с многоцифрен знаменател като „1/10“, трябва да смените формата на клетката. Отворете контекстното меню на клетката и изберете Форматиране на клетки. Изберете „Знаменател“ от полето Категория, след това изберете „-1234 10/81“. Можете да въвеждате дроби като 12/31 или 12/32, но дробта автоматично се съкращава, така че в последния пример ще видите 3/8.

Моля, подкрепете ни!