Изчисляване с формули

Всички формули започват със знак равно. Формулите могат да съдържат числа, текст, аритметични оператори, логически оператори или функции.

Икона Съвет

Запомнете, че базовите аритметични знаци (+, -, *, /) могат да бъдат използвани във формулите като се спазва правилото "умножение и деление преди събиране и изваждане". Вместо да се пише =SUM(A1:B1) е по-добре да се напише =A1+B1.


Икона Съвет

Могат да бъдат използвани и скоби. Резултатът от формулата =(1+2)*3 е различен от резултата на =1+2*3.


Ето няколко примера за използване на формули в LibreOffice Calc:

=A1+10

Показва съдържанието на клетка A1, събрано с 10.

=A1*16%

Показва 16% от съдържанието на А1.

=A1 * A2

Показва резултата от умножението на А1 и А2.

=ROUND(A1;1)

Закръгля съдържанието на клетката А1 до един знак след запетаята.

=EFFECTIVE(5%;12)

Изчислява действителната годишна лихва за 5% номинална годишна лихва с 12 плащания на година.

=B8-SUM(B10:B14)

Изчислява B8 минус сумата на клетките от B10 до B14.

=SUM(B8;SUM(B10:B14))

Изчислява сумата на клетките от B10 до B14 и прибавя към нея стойността на B8.


Възможно е също така функциите да се влагат във формули, както е показано в примера. Освен това можете да влагате функции в други функции. Помощникът за функция ви улеснява при влагането на функции.

Моля, подкрепете ни!