Показване на формули или стойности

Ако искате да покажете формули в клетките, например от вида =SUM(A1:B5), направете следното:

  1. Изберете - LibreOffice Calc - Изглед.

  2. В областта Изглед отбележете полето Формули. Натиснете OK.

Ако искате да виждате изчисления резултат вместо формулата, не отбелязвайте полето Формули.

- LibreOffice Calc - Изглед

Моля, подкрепете ни!