Въвеждане на формули

Можете да въвеждате формули по няколко начина – чрез иконите, чрез набиране с клавиатурата или смесено.

  1. Щракнете върху клетката, в която искате да въведете формула.

  2. Щракнете върху иконата Формула в лентата за формули.

    Във входния ред ще се появи знак за равенство и можете да започнете въвеждането на формулата.

  3. След като въведете необходимите стойности, натиснете клавиша Enter или щракнете върху бутона Приемане, за да вмъкнете резултата в активната клетка. Ако искате да изтриете въведеното във входния ред, натиснете клавиша Escape или щракнете върху Отказ.

Можете също да въведете стойностите и формулите директно в клетката, дори и да не виждате курсор за въвеждане. Формулите трябва винаги да започват със знак равно(=).

Освен това можете да започнете формула, като натиснете клавишите + или - в цифровия блок на клавиатурата. Режимът NumLock трябва да е включен. Например, натиснете последователно следните клавиши:

+ 5 0 - 8 Enter

Ще видите в клетката резултата 42. Клетката съдържа формулата =+50-8.

Икона Бележка

Ако редактирате формула с обръщения, обръщенията и свързаните с тях клетки се показват с един и същ цвят. Можете да плъзнете границата на адресираната област с мишката и обръщенията, показани във входния ред, също ще се променят. Отбелязване на обръщенията с цвят може да бъде изключено от - LibreOffice Calc - Изглед.


Икона Съвет

Ако искате да видите изчисляването на отделни елементи от формула, изберете съответните елементи и натиснете F9. Например във формулата =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) изберете частта SUM(C1:D12) и натиснете F9, за да видите междинната сума за тази област.


Ако се допусне грешка при създаване на формулата се появява съобщение за грешка в активната клетка.

Моля, подкрепете ни!