Копиране на формули

Има различни начини за копиране на формула. Един препоръчителен метод е:

  1. Изберете клетката, съдържаща формулата.

  2. Изберете Редактиране - Копиране или натиснете +C, за да я копирате.

  3. Изберете клетката, в която искате да бъде копирана формулата.

  4. Изберете Редактиране - Поставяне или натиснете +V. Формулата ще бъде разположена в новата клетка.

Ако искате да копирате формула в множество клетки, ето един бърз и лесен начин за копиране в области от съседни клетки:

  1. Изберете клетката, съдържаща формулата.

  2. Посочете с мишката долния десен ъгъл на активната клетка, така че показалецът й да стане на кръстче. Натиснете и задръжте.

  3. С натиснат бутон на мишката плъзнете надолу или надясно през всички клетки, в които искате да се копира формулата.

  4. Когато отпуснете бутона на мишката, формулата ще бъде копирана в клетките и автоматично нагласена.

Ако искате стойностите и текстовете да не се нагласяват автоматично, натиснете и задръжте клавиша , докато плъзгате. Формулите обаче винаги се нагласяват спрямо клетките.

Моля, подкрепете ни!