Потребителски числови формати

Можете да дефинирате собствени числови формати за показване на числа в LibreOffice Calc.

Например, за да се показва числото 10 200 000 като 10,2 милиона:

  1. Изберете клетката, върху която искате да приложите новия потребителски формат.

  2. Изберете Форматиране - Клетки - Числа.

  3. В списъчното поле Категории изберете "Потребителски".

  4. В текстовото поле Код на формат въведете следния код:

    0,0 " милиона" (за английски формат: 0.0,, "Million")

  5. Натиснете OK.

В долната таблица са показани ефектите от закръгляване, разделител на хилядите (,), десетичен разделител (.) и запазените места # и 0. БЕЛЕЖКА: При числа, форматирани с български език, разделителят на хилядите е интервал, а на дробната част – запетая (,). В примерните формати точките се заменят със запетаи, а двойните запетаи – с двойни интервали. Интервалът след първата кавичка отделя съкращението „млн.“ от числото. На български не е прието преди или след десетичната запетая да няма цифри, затова не се използват формати като [,#].

Число

.#,, "Million"

0.0,, "Million" / 0,0 " млн."

#,, "Million" / # " млн."

10200000

10.2 Million

10.2 Million / 10,2 млн.

10 Million / 10 млн.

500000

.5 Million

0.5 Million / 0,5 млн.

1 Million / 1 млн.

100000000

100. Million

100.0 Million / 100,0 млн.

100 Million / 100 млн.


Моля, подкрепете ни!