Форматиране на числа с десетична запетая

Въведете число в листа, например 1234,5678. Това число ще се покаже в подразбирания числов формат с две дробни позиции. Когато потвърдите въвеждането, ще видите 1234,57. Закръгляването се извършва само при показване в документа – вътрешно числото запазва всичките четири дробни позиции.

За да форматирате числа с десетична запетая:

  1. Поставете курсора върху числото и изберете Форматиране - Клетки, за да отворите диалога Форматиране на клетки.

  2. В раздела Числа ще видите набор от предварително зададени числови формати. В дясната долна част на диалога ще видите мостра как ще изглежда текущото число, ако използвате определен формат.

Икона

Ако искате само да промените броя на показваните цифри в дробната част, най-лесно е да използвате иконите Числов формат: добавяне на десетична позиция или Числов формат: изтриване на десетична позиция в лентата Форматиране.

Моля, подкрепете ни!