Форматиране на електронни таблици

Форматиране на текст в електронни таблици

  1. Изберете текста, който искате да форматирате.

  2. Изберете желаните атрибути за текст от лентата Форматиране. Можете също така да изберете менюто Форматиране - Клетки. Появява се диалогът Форматиране на клетки в който може да изберете различни атрибути за текст от подпрозореца Шрифт.

Форматиране на числа в електронни таблици

  1. Изберете клетките, съдържащи числата, които искате да форматирате.

  2. За да форматирате числа в подразбирания валутен формат или в проценти, използвайте иконите от лентата Форматиране. За останалите формати използвайте Форматиране - Клетки. Можете да използвате готовите формати от подпрозореца Числа.

Форматиране на кантове и фонове за клетки и страници

  1. Можете да присвоите формат на всяка група от клетки, като първо ги изберете (за избиране на несвързана област натиснете и задръжте клавиша и щракнете върху клетките) и след това отворите диалога Форматиране на клетки с командата Форматиране - Клетки. В него можете да изберете атрибути като сенки или фонове.

  2. За да приложите форматиращи атрибути върху цял лист, изберете Форматиране - Стил на страница. Можете да зададете например горен и долен колонтитул, които да присъстват на всяка отпечатана страница.

Икона Бележка

Изображение, заредено чрез Форматиране - Стил на страница - Фон, е видимо само при отпечатване или в режим на мостра за печат. За да се показва фоновото изображение и на екрана, вмъкнете го чрез Вмъкване - Изображение - От файл и го поставете зад клетките с Форматиране - Подреждане - Към фона. За да изберете фоновото изображение, можете да използвате Навигатора.


Моля, подкрепете ни!