Търсене и замяна в Calc

В електронните таблици можете да търсите думи, формули и стилове. Можете да преминавате от един резултат към следващия или да маркирате всички съвпадащи клетки, след което да ги форматирате по различен начин или да замените съдържанието им с друго.

Диалогът Търсене и замяна

Клетките могат да съдържат както текст или числа, въведени направо като в текстов документ, така и текст или числа, които са резултат от изчисления. Например, ако клетка съдържа формулата =1+2, в нея ще се показва резултатът 3. Трябва да решите дали да търсите 1, респективно 2, или направо да търсите 3.

За да намирате формули или стойности

В диалога Търсене и замяна можете да укажете дали търсите част от формула или резултат от изчисление.

  1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна, за да отворите диалога Търсене и замяна.

  2. Натиснете Други настройки, за да разширите диалога.

  3. Изберете „Формули“ или „Стойности“ в списъчното поле Търсене в.

При „Формули“ ще намирате всички части от формулите.

При „Стойности“ ще намирате резултатите от изчисленията.

Икона Бележка

Съдържанието на клетките може да е форматирано по различен начин. Например, число може да е форматирано като валута, за да се показва със символ за валутата. Тези символи се вземат предвид при търсене, когато е включена настройката „Зачитане на форма̀та“.


Търсене на текст

  1. Изберете Редактиране - Търсене и замяна, за да отворите диалога Търсене и замяна.

  2. Въведете търсения текст в текстовото поле Търсене.

  3. Натиснете Търсене - следващ или Търсене - всички.

Когато натиснете Търсене - следващ, Calc ще избере следващата клетка, съдържаща търсения текст. Можете да видите и редактирате текста и да натиснете Търсене - следващ отново, за да продължите към следващата намерена клетка.

  1. Ако сте затворили диалога, можете да използвате клавишната комбинация (+Shift+F), за да намерите следващата клетка, без да го отваряте отново.

  2. По подразбиране Calc търси в текущия лист. Отметнете квадратчето Всички листове, за да претърсите всички листове на документа.

Когато натиснете Търсене - всички, Calc избира всички клетки, съдържащи търсения текст. В този случай можете, например, да удебелите текста във всички намерени клетки или да приложите стил за клетки върху тях.

Навигаторът

  1. Изберете Изглед - Навигатор, за да отворите прозореца Навигатор.

Навигаторът е основният инструмент за търсене и избиране на обекти.

Използвайте Навигатора за вмъкване на обекти и връзки в същия документ или от други отворени документи.

Моля, подкрепете ни!