Избиране на теми за листи

LibreOffice Calc е придружен с комплект готови теми за форматиране, които можете да използвате в електронните таблици.

Не можете да добавяте теми в Calc, както и да ги променяте. Можете обаче да промените стиловете на тема, след като я приложите върху електронна таблица.

Преди да форматирате лист с тема, трябва да приложете поне един потребителски стил за клетки върху клетките в листа. Можете да промените форматирането на клетките, като изберете и приложите тема от диалога Избор на тема

За да приложите потребителски стил върху клетка, отворете прозореца „Стилове“ и от долното списъчно поле изберете Стилове по избор. Ще се покаже списък с потребителските стилове за клетки. Щракнете двукратно върху име на стил, за да го приложите върху избраните клетки.

За да приложите тема върху електронна таблица:

 1. Щракнете върху иконата Избор на теми в лентата Инструменти.

  Икона

  Избор на теми

  Появява се диалогът Избрана тема. Той показва възможните теми за цялата електронна таблица, а „Стилове“ показва потребителските стилове за определени клетки.

 2. В диалога Избор на тема изберете темата, която искате да се приложи върху електронната таблица.

 3. Натиснете OK.

  Веднага щом изберете друга тема в диалога Избор на тема, част от настройките ще бъдат приложени върху текущата електронна таблица. Промяната ще бъде видима веднага в електронната таблица.

Моля, подкрепете ни!