Импортиране и експортиране на файлове на dBASE

Можете да записвате данни във файловия формат на dBASE (*.dbf) в LibreOffice Base или в електронната таблица. В LibreOffice Base базите от данни на dBASE са папки, съдържащи файлове с разширение .dbf. Всеки файл съответства на таблица в базата от данни. Формулите и форматирането се губят, когато от LibreOffice отворите и запишете файл на dBASE.

За да импортирате файл на dBASE в електронна таблица

 1. Изберете Файл - Отваряне.

 2. Намерете файла *.dbf, който искате да импортирате.

 3. Натиснете Отваряне.

  Отваря се диалоговият прозорец Импортиране на файлове на dBASE.

 4. Натиснете OK.

  Файлът на dBASE се отваря като нова елекронна таблица на Calc.

  Икона Внимание

  Ако искате да запишете електронната таблица като файл на dBASE, не променяйте или изтривайте първия ред на импортирания файл. Този ред съдържа информация, задължителна за базите от данни на dBASE.


За да импортирате файл на dBASE като таблица в база от данни

В LibreOffice Base таблиците на база от данни всъщност са връзки към съществуваща база от данни.

 1. Изберете Файл - Нов - База от данни.

 2. В полето Име на файл на диалога Записване като въведете име за базата от данни.

 3. Натиснете Записване.

 4. В полето Тип на базата от данни на диалоговия прозорец Свойства на база от данни изберете "dBASE".

 5. Натиснете Напред.

 6. Натиснете Преглед.

 7. Намерете директорията, която съдържа файла на dBASE, и натиснете OK.

 8. Натиснете Създаване.

За да запишете електронна таблица като файл на dBASE

 1. Изберете Файл - Записване като.

 2. В полето Файлов формат изберете „Файл на dBASE“.

 3. В полето Име на файл въведете име за файла на dBASE.

 4. Натиснете Записване.

Икона Бележка

Експортират се само данните от текущият лист.


Моля, подкрепете ни!