Обновяване на обобщени таблици

Ако данните в листа източник се променят, LibreOffice преизчислява обобщената таблица. За да преизчислите таблицата, изберете Данни - Обобщена таблица - Опресняване. Същото направете, след като сте импортирали обобщена таблица от Excel в LibreOffice Calc.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!