Обновяване на обобщаваща таблица

Ако данните в листа източник се променят, LibreOffice преизчислява обобщаващата таблица. За да преизчислите таблицата, изберете Данни - Обобщаваща таблица - Опресняване. Същото направете, след като сте импортирали обобщаваща таблица от Excel в LibreOffice Calc.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!