Избор на области за резултата в обобщаваща таблица

Натиснете бутона Повече в диалога Обобщаваща таблица. Диалогът ще се разшири.

Можете да изберете име на област, в която да се създаде обобщаващата таблица, от полето Резултати в. Ако областта за резултатите няма име, въведете координатите на горната й лява клетка в полето вдясно от Резултати в. Можете също така да щракнете в подходяща клетка, за да заложите координатите й.

Ако отметнете полето Игнориране на празните редове, те няма да бъдат вземани при създаването на обобщаващата таблица.

Ако е отметнато полето Разпознаване на категории, категориите ще се разпознават по заглавията си и ще бъдат приписвани съответно при създаването на обобщаващата таблица.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!