Групиране на обобщаващи таблици

Резултатът от обобщаваща таблица може да съдържа много различни записи. Групирането им може да подобри четливостта на резултата.

  1. Изберете клетка или област от клетки в обобщаващата таблица.

  2. Изберете Данни - Групиране и план - Групиране.

В зависимост от формата на избраните клетки, или се прибавя нова група от полета в обобщаващата таблица, или виждате един от двата диалога Групиране – този за за числа или този за дати.

Обобщаващата таблица трябва да бъде организирана по начин, позволяващ прилагането на групиране.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!