Форматиране на обобщени таблици

Обобщените таблици могат да се форматират чрез специфични стилове за клетки.

warning

Прякото форматиране в обобщена таблица се изгубва при обновяване или редактиране на таблицата.


Когато създадете обобщена таблица, в документа се добавят шест нови стила за клетки. Форматирайте всеки от тях както е необходимо. Персонализирането на стиловете за клетки на обобщена таблица се запазва при обновяване на обобщената таблица.

note

При форматиране на обобщените таблици чрез стилове за клетки всички клетки от обобщени таблици в документа ще имат еднакъв облик. С други думи, стиловете за клетки на обобщени таблици важат за всички обобщени таблици в документа.


Шестте стила за клетки са:

warning

Числовият формат на тези стилове за клетки не може да се промени в самия стил; трябва да извършите форматирането в източника на данни.


Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!