Редактиране на обобщаващи таблици

Щракнете върху някой от бутоните в обобщаващата таблица и задръжте натиснат бутона на мишката. До показалеца на мишката ще се появи специален символ.

Чрез плъзгане на бутона на друга позиция в същия ред можете да промените подредбата на колоните. Като плъзнете бутона до левия ръб на таблицата в областта със заглавия на редове, можете да превърнете колона в ред.

В диалога Обобщаваща таблица можете да плъзнете бутон до областта Филтри, за да създадете бутон и списъчно поле в горната част на генерираната обобщаваща таблица. Списъчното поле служи за филтриране на обобщаващата таблица по съдържание според избраните елементи. Можете да използвате плъзгане и пускане в обобщаващата таблица, за да филтрирате с други полета за страница.

За да изтриете бутон от таблицата, просто го плъзнете извън обобщаващата таблица. Отпуснете бутона на мишката, когато показалецът й в листа се превърне в икона „не е позволено“. Бутонът ще бъде изтрит.

За да редактирате обобщаващата таблица, щракнете върху клетка от нея и отворете контекстното меню. Там ще видите командата Свойства, която показва диалога Оформление на обобщаваща таблица за текущата обобщаваща таблица.

В обобщаваща таблица можете да пренареждате полетата с данни чрез плъзгане и пускане или чрез копиране и поставяне.

Можете да приписвате екранни имена по избор на полета, елементи от полета, междинни суми (с някои ограничения) и крайни суми в обобщаващите таблици. Приписването на екранно име по избор става чрез заместване на оригиналното име с друго.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!