Създаване на обобщаващи таблици

  1. Поставете курсора в областта от клетки съдържащи стойностите и заглавните ред и колона.

  2. Изберете Вмъкване - Обобщаваща таблица. Появява се диалогът Избор на източник. Изберете Текуща селекция и натиснете OK. Заглавията на таблицата се появяват като бутони в диалога Обобщаваща таблица. Плъзнете желаните бутони и ги пуснете в областите „Филтри“, „Полета за колони“, „Полета за редове“ и „Полета с данни“.

  3. Изтеглете нужните Ви бутони в една от тези области.

Плъзването на бутон до областта Филтри създава бутон и списъчно поле в горната част на генерираната обобщаваща таблица. Списъчното поле служи за филтриране на обобщаващата таблица по съдържание според избраните елементи. Можете да използвате плъзгане и пускане в генерираната обобщаваща таблица, за да филтрирате с други полета за страница.

Ако бутонът е пуснат в областта Полета с данни то ще бъде дадено заглавие, което също показва формулата, която ще се използва за изчисление на данните.

  1. Бутоните могат да се пренареждат по всяко време, като ги премествате с мишката на различна позиция в областта.

  2. Изтриването на бутон става като го плъзнете обратно в областта с другите бутони в дясната част на диалога.

  3. За да отворите диалоговия прозорец Поле с данни, щракнете двукратно върху някой от бутоните в областта Полета за редове или Полета за колони. В този диалог можете да изберете дали и колко подробно LibreOffice да изчислява междинни суми за показване.

Напуснете диалога „Обобщаваща таблица“, като натиснете OK. Ще бъде вмъкнат бутон Филтър или бутон за страница за всяко поле с данни, пуснато в областта Филтри. Обобщаващата таблица се вмъква отдолу.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!