Обобщаваща таблица

Обобщаващите таблици ви позволяват да комбинирате, сравнявате и анализирате големи количества данни. Можете да преглеждате различни обобщения на изходните данни, да визуализирате по-подробно интересуващите ви области и да създавате справки.

Таблиците, създадени с командата Обобщаваща таблица, са интерактивни. Данните могат да се подреждат, преподреждат или резюмират според различни гледни точки.

Отваряне на файл с пример:

Моля, подкрепете ни!