Сортиране на данни

  1. Щракнете в диапазон за база от данни.

    Ако изберете диапазон от клетки, ще бъдат сортирани само тези клетки. Ако щракнете върху една клетка, без да избирате, ще бъде сортиран целият диапазон за база от данни.

  2. Изберете Данни - Сортиране.

    Областта от клетки, които ще бъдат сортирани, се показва негативно.

  3. Изберете желаните настройки за сортиране.

  4. Натиснете OK.

Моля, подкрепете ни!